جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ,14 December 2018
 
 
سال 97 برای فعالان حوزه دارو آسان است؟
 
منابعی که به طرح تحول سلامت تزریق شده با مصارف آن همخوانی ندارد. هرچند امروز مسئولان به این مشکلات اشاره می کنند اما باید از ابتدای طرح به درستی آن را بررسی کرده و مسائل امروز را پیش بینی می کردند.
 
به گزارش فانا، سال 97 برای صنعت دارو سال آسانی نخواهد بود. دارو از یک سو متاثر از فضای کلی اقتصاد کشور است و مثل تمام کسب وکارها از مسائلی مثل تغییرات نرخ ارز و پیش بینی ناپذیری اقتصاد ایران رنج می برد. از سوی دیگر علاوه بر تمام مشکلات عمومی کسب وکار، صنعت دارو به بیماری هایی مبتلاست که مترتب بر طرح تحول سلامت است. به دلیل عدم پیش بینی های دقیق در این طرح، منابعی که به طرح تحول سلامت تزریق شده با مصارف آن همخوانی ندارد. هرچند امروز مسئولان به این مشکلات اشاره می کنند اما باید از ابتدای طرح به درستی آن را بررسی کرده و مسائل امروز را پیش بینی می کردند.

ورودی و خروجی طرح تحول سلامت انطباقی باهم ندارد. به همین دلیل صنعت دارو اعم از خدمات و تولید تحت تاثیر این مشکلات با چالش های متعدد رو به رو شده است. بیمارستان های دولتی در پرداخت مطالبات فعالان حوزه دارو تاخیر دارند و تاخیر پرداخت ها بیش از یک سال است. طبیعی است در این شرایط شرکت ها و موسسات اقتصادی برای تامین منابع جاری تا جای ممکن از نظام پولی و بانکی کشور استفاده کنند اما اکنون این ظرفیت پر شده است و به اجبار باید و از دیگر منابع مصارف جاری را مدیریت کرد. این مسئله باعث شده کسب و کارهای حوزه دارو به دنبال تعدیل کسب وکار و محدود کردن آن باشند و خودشان را با شرایط جدید وفق دهند. متاسفانه در شرایطی که بیکاری مشکل بزرگ کشور است بسیاری از شرکت ها مجبور شدند نیروی انسانی شان را تعدیل کنند. این در شرایطی که صنعت داروی ایران حتی در زمان جنگ اقتصادی عمل کرده و از حوزه های فعال و توسعه یافته اقتصاد کشور است. باتوجه به این شرایط به نظر نمی رسد که سال آینده برای فعالان صنعت دارو آسان بگذرد.

محمد نجفی عرب
 
کد مطلب : ۱۳۰۲۶
چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۵۱
۰
 
مرجع : سایت اتاق بازرگانی تهران
 

ارسال
 
گروه های خبری :