پنجشنبه ۶ تير ۱۳۹۸ ,27 June 2019
 
 
طی حکمی از سوی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور؛
معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان غذا و دارو منصوب شد
 
طی حکمی از سوی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان غذا و دارو منصوب شد.
 
به گزارش فانا، در حکم سید رحمت اله اکرمی برای "حسین بهرامی" آمده است: با توجه به صورت جلسه شماره 21. 207969 مورخ 27 آذر ماه 1397 کمیته سرمایه انسانی وزارت متبوع و در اجرای ماده 32 قانون محاسبات عمومی کشور به موجب این حکم به سمت معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان غذا و دارو منصوب می شوید تا به منظور انجام وظایف محوله و قانونی در قالب شرح وظایف و تفویض اختیار صادره از طرف ذیحساب وظایف و تفویض اختیار صادره از طرف ذیحساب مربوطه برابر ضوابط و مقررات عمل نمایید.
 موفقیت شما را در انجام مسئولیت های محوله از خداوند بخشنده و مهربان که ناظر بر اعمال ماست، خواهانم.
 

این حکم تصریح دارد، مستفاد از ماده قانونی صدرالذکر مدت و زمان خاتمه این ماموریت به تشخیص معاونت نظارت مالی و خزانه دار کل کشور است.
 
کد مطلب : ۱۷۰۱۶
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۱۹
۰
 
مرجع : شادا
 

ارسال
 
گروه های خبری :