دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ,17 June 2019
 
 
اعضای کارگروه توسعه صادرات تجهیزات پزشکی منصوب شدند
 
با حکم مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی، اعضای کارگروه توسعه صادرات تجهیزات پزشکی برای نیل به اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی منصوب شدند
 
به گزارش فانا به نقل از وبدا با حکم مهندس صفوی، اعضای کارگروه توسعه صادرات تجهیزات پزشکی برای نیل به اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی،تهیه و تدوین نقشه راه صادرات تجهیزات پزشکی و مدیریت مشوق های صادراتی دولت در حوزه تجهیزات پزشکی منصوب شدند.

براین اساس مهدوی اردکانی، رییس اداره صادرات تجهیزات پزشکی، پرهیزکار، مشاور اجرایی مدیرکل تجهیزات پزشکی و امور روابط عمومی و بین الملل، عبدالرضا یعقوب زاده، رییس اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران، روحی رییس تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی،  بهروز تهرانی، رییس انجمن شرکت های تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی، مسلمی، رییس انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور، کمپانی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران، قاسمی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، احمدی، دبیر انجمن صنفی شرکت های تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی و سرهنگی، دبیر انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور به عنوان اعضای کارگروه توسعه صادرات تجهیزات پزشکی منصوب شدند.

برنامه‌ریزی، توسعه و تسهیل صادرات و ایجاد هماهنگی‌های بین‌بخشی از وظایف این کارگروه است.سید آصف مهدوی - رییس اداره صادرات تجهیزات پزشکی - به عنوان دبیر این کارگروه منصوب می‌شود و طرح مشکل و ارائه پیشنهاد درخصوص تسهیل و تسریع فرآیندهای صادراتی، توسعه فرصت‌های صادراتی، تهیه و تدوین نقشه راه صادرات تجهیزات پزشکی و مدیریت مشوق‌های صادراتی دولت در حوزه تجهیزات پزشکی از اولویت‌های کارگروه خواهد بود.
 
کد مطلب : ۱۷۹۲۱
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۳
۰
 
مرجع : خبرگزاری ايسنا
 

ارسال
 
گروه های خبری :