شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ ,30 May 2020
 
 
براساس رای دیوان عدالت اداری
دریافت عوارض شغل از پزشکان، قانونی است
 
هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با رد شکایت سازمان نظام پزشکی شیراز، دریافت عوارض شغل از پزشکان را قانونی دانست.
 
به گزارش فانا، شورای اسلامی شهر شیراز برای شاغلان حرف پزشکی در این شهر، عوارض وضع کرده بود که این مصوبه مورد شکایت سازمان نظام پزشکی شیراز در دیوان عدالت اداری قرار گرفت.بر این اساس هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از تبادل لایحه، ضمن رد شکایت شاکی اعلام کرد: طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشـور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسـئولیت‌های شـورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در رأی شماره ۴۶۴ مورخ ۲۶ دی سال ۹۰، وضع عوارض شغلی از مطب پزشکان و حرف وابسته مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است.

این گزارش می افزاید: مصوبه شماره ۵۸۴۹/۹۳/ص مورخ نهم بهمن سال ۹۳ شورای اسلامی شهر شیراز از مجموعه ضوابط و مقررات شهری (عوارض و بهای خدمات) تحت عنوان عوارض شغلی پزشکان مصوب شورای اسلامی شهر شیراز مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر و اعلام می شود این رای ظرف ۲ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
 
کد مطلب : ۲۱۵۷۴
جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۴۸
۰
 
مرجع : خبرگزاری ايرنا
 

ارسال
 
گروه های خبری :