شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ ,30 May 2020
 
 
خرید راهبردی خدمات سلامت جزو تکالیف قانونی وزارت بهداشت است
 
معاون وزیر بهداشت گفت: خرید راهبردی خدمات سلامت جزو تکالیف قانونی و از اولویت‌های اساسی وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر است، بنابراین برای انجام خرید راهبردی باید مقدماتی حاصل شود.
 
به گزارش فانا، ایرج حریرچی روز سه شنبه درباره انجام خرید راهبردی خدمات سلامت افزود: مهم‌ترین علت اجرا نشدن خرید راهبردی خدمات سلامت وجود قیمت چندگانه جزء حرفه‌ای یا دستمزد ارائه کنندگان خدمت در بخش خصوصی، دولتی، خیریه و نهادهای عمومی غیردولتی است.وی بیان کرد: در حال حاضر مسیر برای خرید راهبردی خدمات مناسب است و در موارد قابل توجهی این مسئله انجام می شود، اما اقدامات صورت گرفته کافی نیست.

حریرچی ادامه داد: ضمن اینکه مردم نیز در انتخاب ارائه کننده خدمت نیز اختیار عمل دارند، بنابراین در چنین شرایطی سیاست گذار در اعمال خرید راهبردی دچار محدودیت می شود، اما در بخش های مختلف نظیر سطح یک خدمات سلامت، بر اساس سرانه، خرید راهبردی از بخش دولتی و خصوصی انجام می شود یا عمده ارائه خدمات دولتی شبه خرید راهبردی است. برای دستیابی کامل به این مسیر باید اقدامات بیشتری انجام داد.

سعید نمکی، وزیر بهداشت نیز پیش از این درباره انجام خرید راهبردی خدمات سلامت گفته بود: در حال حاضر انجام خرید راهبردی خدمات سلامت در برخی فرآورده‌ها مثل دارو و تجهیزات پزشکی امکان پذیر است و به سازمان بیمه سلامت کمک می‌کنیم تا این اقدام را انجام دهد.  سازمان بیمه سلامت باید خرید راهبردی خدمات را انجام دهد، اما مشکل این است که در حال حاضر راهی برای انجام این کار وجود ندارد. زیرا بخش خصوصی در حال حاضر مشکلات زیادی دارد و بخش دولتی بسیار قوی است و باید برای حل این مشکل راهکاری یافت که به دنبال آن هستیم.

نمکی گفته بود: برای اجرای خرید راهبردی خدمات سلامت، به دنبال این هستیم که تنوع ارائه دهندگان خدمات سلامت افزایش پیدا کند. یکی از راه‌های این اقدام، کمک و حمایت از بخش خصوصی و حمایت مناسب است.  از طرفی باید سرانه‌ها پرداخته شده و بخش خصوصی به حدی از سوددهی برسد که با سرانه‌های دولتی، قادر به رقابت با بخش دولتی باشد.

علی رضا رئیسی،  معاون بهداشت وزارت بهداشت نیز در همین رابطه گفته بود: در قانون برنامه ششم توسعه به بیمه‌های درمانی دو تاکید مهم شده است. اول اینکه بیمه‌های درمانی موظف به انجام خرید راهبردی خدمات سلامت هستند و دوم اینکه بر مبنای پرونده الکترونیک سلامت، خرید خدمت انجام دهند.
 
کد مطلب : ۲۱۹۶۴
چهارشنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۹
۰
 
مرجع : خبرگزاری ايرنا
 

ارسال
 
گروه های خبری :