سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ ,16 August 2022
 
 
فراخوان سازمان غذا و دارو برای تامین داروهای فوریتی
 
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو ضمن اعلام فراخوان به کلیه شرکت‌های وارد کننده برای تامین داروهای فوریتی شروط این سازمان برای انتخاب شرکت برنده فراخوان را اعلام کرد.
 
به گزارش فانا، دکتر محمد عبده زاده  در این باره گفت: ضمن اعلام داروهای فوریتی مورد نیاز در مورخ اول آبان ماه و با توجه به سیاست‌های این اداره کل در تامین داروهای فوریتی، تمام شرکت‌های متقاضی موظف به رعایت مفاد اعلام شده از سوی سازمان غذا و دارو هستند.

وی تاکید کرد: در این راستا کلیه شرکت‌های متقاضی تامین داروهای مورد نیاز فوریتی صرفا پیشنهاد قیمت ارزی خود را به این اداره کل ارسال می‌کنند و قیمت فروش به پخش بر مبنای ضابطه قیمت گذاری انجام خواهد شد.

عبده زاده گفت: اطلاعات درخواست شده از شرکت‌ها نیز صرفا باید در قالب فایل الکترونیک و با فرمت اکسل در پاکت دربسته تا تاریخ نهم آبان ماه به دبیرخانه محرمانه سازمان تحویل داده شود. به درخواست‌هایی که پس از این تاریخ یا با فرمت دیگری ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو همچنین تاکید کرد: ملاک تصمیم گیری و انتخاب شرکت برنده فراخوان مطابقت با منبع واردات و قیمت ارزی می‌باشد. شرکت‌هایی که در فراخوان تامین داروهای فوریتی پذیرفته می‌شوند باید حداکثر ظرف مدت دو روز کاری پس از ارسال نامه کتبی اداره کل امور دارو، پیش نویس IRC داروی فوریتی را تکمیل کرده و ظرف مدت 30 روز نسبت به ترخیص دارو اقدام کنند.

وی افزود: از آنجا که ارائه پیشنهاد قیمتی و ثبت درخواست به منزله ایجاد تعهد برای شرکت پذیرفته شده جهت تامین داروهای فوریتی است، لذا پس از اعلام کتبی اداره کل دارو به شرکت وارد کننده در صورت عدم تامین به موقع یا انصراف از تامین دارو شرکت مربوطه در نوبت اول به مدت سه ماه از حضور در کلیه فراخوان‌های قیمت محروم و در صورت تکرار در خصوص ادامه فعالیت آن شرکت در کمیسیون قانونی ساخت و ورود، تصمیم گیری خواهد شد.
 
کد مطلب : ۱۶۱۶۲
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۹
۰
 
مرجع : خبرگزاری ايسنا
 

ارسال
 
گروه های خبری :