فانا گزارش می‌دهد:

مدیرعامل پخش مهبان دارو تغییر کرد

صارمی جانشین کرباسی

9 آذر 1395 ساعت 9:39

مدیرعامل شرکت پخش مهبان دارو تغییر کرد.


به گزارش خبرنگار فانا، براین اساس شهرام صارمی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت پخش مهبان دارو تعیین و جانشین مهدی کرباسی در این سمت شد.

شرکت پخش مهبان دارو از شرکت‌های زیرمجموعه گروه دارویی مهبان است که این گروه در حوزه‌های مختلف تولید، واردات و پخش دارو و مواد اولیه دارویی فعالیت دارد.


کد مطلب: 3052

آدرس مطلب: https://phana.ir/fa/doc/news/3052/مدیرعامل-پخش-مهبان-دارو-تغییر

فانا
  https://phana.ir