دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰ ,17 January 2022
 
 
شناسایی ۸۱ مورد مثبت مالاریا وارده از پاکستان در سراوان
 
مدیرشبکه بهداشت شهرستان سراوان با بیان اینکه پیگیری و مراقبت بیماری مالاریا درشهرستان سراوان منجر به حذف انتقال محلی مالاریا در سراوان شده است گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون ۸۱ مورد مثبت مالاریا وارده از پاکستان درشهرستان سراوان شناسایی شده است که نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته ایم.
 
به گزارش فانا، دکتراحمد سپاهیان ادامه داد: از این ۸۱ مورد از نوع ویواکس ۶۸ مورد و فالسیپارم ۱۳مورد شناسایی شده است که ۵۲ نفر را از افراد ایرانی و ۲۹ نفر نیز از افراد غیر ایرانی بوده اند و توسط نیروهای محیطی شناسایی و درمان شده است.

مدیرشبکه بهداشت شهرستان سراوان ادامه داد: انجام تست بررسی مالاریا و آموزش در خصوص بیماری مالاریا به خانواده ها در روستاها جهت شناسایی بیماری اولویت کارماست.

وی افزود: مهمترین راه انتقال بیماری از طریق گزش پشه آنوفل آلوده به انگل مالاریا است.
 
کد مطلب : ۳۸۸۲۴
سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۰۰
۰
 
مرجع : خبرگزاری ايسنا
 

ارسال
 
گروه های خبری :