پنجشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰ ,20 January 2022
 
 
اثربخشی ۵ واکسن کرونا براساس داده‌های جهان واقعی در مجارستان مشخص شد
 
 
به گزارش فانا، واکسن‌های مودرنا و اسپوتنیک‌وی در یک مطالعه بزرگ‌مقیاس درباره اثربخشی واکسن‌های کرونا که توسط محققان مجارستانی انجام شد، از نظر اثربخشی نسبت به واکسن فایزر-بیونتک برتری داشتند.

در این مطالعه اثربخشی ۵ واکسن دستکم ۷ روز پس از تزریق دوز دوم ارزیابی شد. داده‌های این مطالعه مربوط به بیش از ۳/۷ میلیون فرد ۱۶ سال به بالای واکسینه شده در مجارستان از ژانویه تا ژوئن امسال است.

واکسن‌های مودرنا، اسپوتنیک‌وی، فایزر، استرازنکا و سینوفارم در زمینه پیشگیری از عفونت ویروس کرونا به ترتیب ۸۸/۷%، ۸۵/۷%، ۸۳/۳%، ۷۱/۵% و ۶۸/۷% موثر بودند.

همچنین واکسن‌های مودرنا، اسپوتنیک‌وی، فایزر، استرازنکا و سینوفارم در زمینه پیشگیری از مرگ ناشی از کرونا به ترتیب ۹۳/۶%، ۹۵/۴%، ۹۰/۶%، ۷۴/۵% و ۸۷/۸% بود.

ضمن اینکه دو واکسن استرازنکا و سینوفارم در افراد ۸۵ سال به بالا کمتر از ۵۰% موثر بودند درحالی‌که این نرخ برای واکسن‌های فایزر، اسپوتنیک‌وی و مودرنا به ترتیب ۹۰/۹%، ۸۴/۱% و ۷۴/۳% بود/بلومبرگ.
 
کد مطلب : ۳۹۳۹۷
جمعه ۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۱۲
۰
 
 

ارسال
 
گروه های خبری :