پنجشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰ ,27 January 2022
 
 
انجمن «جراحان» جرائم قضایی و دکوراسیون را هم به نام بیماران فاکتور کرد!
 
انجمن جراحان عمومی خراسان در بیانیه‌ای خواستار افزایش چند برابری تعرفه‌های پزشکی شد.
 
به گزارش فانا، انجمن جراحان عمومی خراسان در بیانیه ای که در کانال های خبری سازمان نظام پزشکی منتشر شده است خواستار افزایش حق ویزیت پزشک متخصص به ۲۰۰ هزار تومان شد به گونه ای که امکان زندگی حداقلی جراحان فراهم شود!

در بخشی از این نامه آمده است: «از تعرفه گذاران خواسته می شود تخیلات شخصی را کنار گذاشته و با واقعیت های موجود راهکار مناسب بقا و حفظ شاغلین در مسیر درست حرفه ای را ارائه دهند تا از هدر رفتن این نیروی انسانی ارزشمند شامل مهاجرت، تغییر یا رها کردن شغل، مشمول شدن به روز مرگی و یا تغییر فیلد کاری و انحراف به اصول غیر حرفه ای از جمله عدم رعایت استانداردها و خدمات القایی و طبابت محافظه کارانه پیشگیری نماید».

در بخشی از بیانیه انجمن جراحان عمومی به هزینه های ماهانه پزشکان اشاره شده است: « هزینه ایاب و ذهاب به محل کار و پیک موتوری و پست ۶ میلیون تومان، هزینه جرائم قضایی، بیمه مسئولیت و بیمه آتش سوزی ۳ میلیون تومان و مبلغ ۳۶ میلیون تومان درآمد ماهانه برای جراحان فقط برای گذران زندگی را محاسبه نموده است.»

نکته مهم در این بیانیه در نظر گرفتن حقوق ۳۶ میلیون تومانی به غیر از هزینه های مطب برای هر پزشکان با فرض انصراف از تهیه مسکن شخصی و خرید خودرو شخصی و اوقات فراغت معقول است!

بیانیه انجمن جراحان عمومی خراسان به شرح زیر است:

انجمن جراحان عمومی خراسان به عنوان بخشی از وظلیفه خود در دفاع از تامین صحیح و آبرومن معیشت اعضا محترم، بررسی های خود در موسم تعرفه ویزیت و عدد ریالی حق حرفه‌ای(کای جراحی) را به ترتیب ذیل جهت اطلاع همکاران جراح عمومی و قاطبه جامعه پزشکی پزشکی اعلام میدارد.

انجمن جراحان عمومی بارها اعلام کرده است که ارقام حق حرفه ای و ویزیت موجود در بخش خصوصی به عنوان تنها راه معیشت جراحان و پزشکان هیچ تناسبی به هزینه های زندگی ندارد.

انجمن به عنوان یک قلم شفاف ساز، هزینه های باز نگهداشته شدن یک مطب را احصا و با در نظر گرفتن کمترین درآمد ممکن نسبت به خط فقر به نتایج زیر رسیده است که آشکار کننده شکاف عمیق بین ( هزینه و درآمد جراحان بخصوصنسل جوان) آن هاست و با بیان این واقعیت از تعرفه گذاران واسته می شود تخیلات شخصی را کنار گذاشته و با واقعیت های موجود راهکار مناسب بقا و حفظ شاغلین در مسیر درست حرفه ای را ارائه دهند تا از هدر رفتن این نیروی انسانی ارزشمند شامل مهاجرت، تغییر یا رها کردن شغل، مشمول شدن به روز مرگی و یا تغییر فیلد کاری و انحراف به اصول غیر حرفه ای از جمله عدم رعایت استانداردها و خدمات القایی و طبابت محافظه کارانه پیشگیری نماید.

 تنها قسمتی از هزینه های اجتناب ناپذیر برای دایر نگه داشتن مطب توسط متصص جراحی عمومی به شرح زیر است:

1- هزینه اجاره مطب ۱۰۰ متری ۱۵۰۰۰۰۰۰

2- هزینه حقوق، بیمه، عیدی و پاداش ۲ نفر (کمک و منشی و اپراتور) به میزان ۱۵ ماه تقسیم بر ۱۲ ماه ۱۴۰۰۰۰۰۰

3- هزینه آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت و شارژ ساختمان ۳۰۰۰۰۰۰

4- هزینه اقلام مصرفی پزشکی، دستکش، ماسک، پنبه، الکل، سرنگ، نخ و ... ۳۰۰۰۰۰۰

5- هزینه استهلاک لوازم اداری غیرپزشکی ۵۰۰۰۰۰۰

6- هزینه استهلاک دستگاه‌ها و وسایل پزشکی ۵۰۰۰۰۰۰ مالیات ۸۰۰۰۰۰۰  

7- هزینه جرائم قضایی، بیمه مسئولیت و بیمه آتش سوزی و ... ۳۰۰۰۰۰۰

8- هزینه ایاب و ذهاب به محل کار و پیک موتوری و پست و ... ۶۰۰۰۰۰۰

9- هزینه های عوارض شهرداری، پسماند، اوقاف، استان قدس، تابلو و ...۳۰۰۰۰۰۰

10- هزینه های حق عضویت‌ها، آموزش اجباری، تمدید پروانه، هزینه‌های پشتیبانی نرم افزار، تبلیغات و ... ۲۰۰۰۰۰۰

11- هزینه درمان خانواده ۴ نفره با بیمه درمان و تکمیلی ۴۰۰۰۰۰۰

12- هزینه دکوراسیون و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات ۳۰۰۰۰۰۰

13- هزینه خرید و آبونمان کتب و مجلات و عضویت در سایت‌ها و ... ۳۰۰۰۰۰۰

14- هزینه آموزش مداوم، شرکت در کنفرانس‌ها و سمینارها، مسافرت‌ها جهت شرکت در برنامه‌های آموزشی ۳۰۰۰۰۰۰

15- هزینه اقلام مصرفی اداری و رفاهی، کارت ویزیت، سرنسخه، پمفلت آموزشی و ... ۴۰۰۰۰۰۰

جمع این مبالغ به صورت متوسط ۸۴ میلیون تومان محاسبه گردید.

بر اساس مستندات فعلی این انجمن، مبلغ ۳۶ میلیون تومان درآمد ماهانه برای جراحان فقط برای گذران زندگی را محاسبه نموده است. (با فرض انصراف از تهیه مسکن شخصی و خرید خودرو شخصی و اوقات فراغت معقول)

بر این اساس:جمع کل دریافتی حداقل ۱۲۰ میلیون در ماه لازم است تا فقط یک جراح بتواند مطب را باز نگه دارد.

یک جراح سه روز در هفته مطب و ویزیت بیماران بستری و دو روز  اتاق عمل و ویزیت بیماران بستری با متوسط دو عکل جراحی در هر جلسه اتاق عمل و متوسط ۵۰ کا و ۱۴ بیمار متوسط ۱۰۰ بیمار در ماه. تعداد کل کای ماهانه متوسط منطقی برای جراح ۴۰۰ کا در نظر گرفته شد.

از آنجا که اغلب جراحان عمومی دارای سهام بیمارستانی یا کلینیک نیسند حداکثر ۷۰ درصد از کارکرد خود را دریافت مینمایند.

ایام واقعی کار آنان ۱۱ ماه است. ۱۰۰ ویزیت و هفتاد درصد۴۰۰ کای جراحی درآمد یکماه جراح در نظر گرفته شد.

 و پیشنهادات زیر برای شرایط کاملا حداقلی و در حد باز ماندن مطب جراح وز ندگی حداقلی برای او چنین براورد می شود:

حق حرفه ای ( کای جراحی۳۶۰ هزار تومان) که ۷۰ درصد آن ۲۵۲ هزار تومن می شود.

ویزیت متخصص ۲۰۰ هزار تومان.

بدیهی است شرایط فرضی بالا برای شفاف نمودن شکاف موجود بین واقعیت اقتصادی حوزه سلامت و ذهن مدیران تعرفه گذار است وگرنه تعرفه هر پزشک ( و هر جراح)  باید بتواند تامین خط بهره مند در شان او و خانواده اش از مسکن، خودروف آموزش ارزشمند و اوقات فراغت معمول را فراهم نمود و نیز امکان فراهم شدن آتیه ای محترمانه در صورت سالخوردگی و یا از کارافتادگی را برقرار سازد و کاملا پیداست که اعداد محاسبه شده حتی به سایه این خطوط هم نمی رسد.

انجمن علمی و صنفی جراحان عومی خراسان یاداور می شود که بی توجهی به آن چه محاسبه گردیده و اعلام می شود، نخواهد توانست صورت مسئله را پاک نماید و به آشفتگی بیشتر منجر خواهد شد.
 
کد مطلب : ۳۹۴۳۱
شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۲۹
۰
 
مرجع : خبرگزاری فارس
 

ارسال
 
گروه های خبری :