يکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ ,29 May 2022
 
 
از سوی معاون اول رئیس جمهور انجام شد
ابلاغ مصوبه رایگان شدن فرانشیز تست گلوبال تشخیص کووید-۱۹
 
با امضای محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به رایگان شدن خودپرداخت (فرانشیز) تست گلوبال تشخیص آزمایشگاهی کویید-۱۹ ابلاغ شد.
 
به گزارش فانا، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴ آذر ۱۴۰۰، به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور، مصوب کرد خودپرداخت (فرانشیز) آزمایش شایع (تست گلوبال) تشخیص آزمایشگاهی کویید-۱۹ در بخش بستری سرپایی با رعایت شرایط مقرر در مصوبه، تا سقف تعرفه بخش دولتی، رایگان و بطور کامل توسط سازمان های بیمه گر پایه پرداخت شود.
 
کد مطلب : ۳۹۹۳۷
دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۵۶
۰
 
مرجع : خبرگزاری ايسنا
 

ارسال
 
گروه های خبری :