شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ ,28 May 2022
 
 
جزئیات مطالعه جنجالی استان فارس درباره اثربخشی واکسن‌های کرونا در ایران منتشر شد
 
 
به گزارش فانا، بالاخره نسخه پری‌پرینت مقاله جنجالی اثربخشی واکسن‌های کرونا در ایران براساس داده‌های جهان واقعی در استان فارس منتشر شد. این مطالعه از ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۰ روی جمعیت هدف ۳,۶۲۸,۸۵۷ نفر از ساکنان حداقل ۱۸ سال استان فارس انجام شده است.

بروز عفونت کرونا در گروه واکسینه نشده ۲۰/۵ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر واکسینه نشده بوده که این اعداد برای واکسن‌های سینوفارم، استرازنکا، اسپوتنیک‌وی و برکت به ترتیب: ۴/۱۲، ۳/۴۹، ۵/۱۹ و ۲/۶۴ بوده است.

بروز بستری در افراد واکسینه نشده ۸/۳۱ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بوده که این اعداد برای  واکسن‌های سینوفارم، استرازنکا، اسپوتنیک‌وی و برکت به ترتیب: ۲/۲۷، ۱/۹۰، ۳/۰۱ و ۱/۲۰ بوده است.

بروز مرگ در افراد واکسینه نشده ۱/۸۱ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بوده که این اعداد برای  واکسن‌های سینوفارم، استرازنکا، اسپوتنیک‌وی و برکت به ترتیب: ۰/۱۷، ۰/۱۰، ۰/۰۳ و ۰/۰۳ بوده است.

در همه گروه‌های سنی واکسینه شده با دو دوز بطورکلی میزان مرگ‌ومیر ناشی از کرونا کاهش ۸۵ درصدی داشته است/medrxiv.
 
کد مطلب : ۴۰۵۵۳
يکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۲۲:۵۵
۰
 
 

ارسال
 
گروه های خبری :