چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱ ,5 October 2022
 
 
مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو:
بازمهندسی سیاست‌دهی ارزی نوار تست قند خون
 
مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو از بازمهندسی سیاست دهی ارزی (نوار تست قند خون) با مشارکت تمامی نماینده‌های قانونی دارای IRC (کد وسیله پزشکی) فعال خبر داد.
 
به گزارش فانا، روح الله مزینانی افزود: شرکت های دارای نمایندگی قانونی و دارای کد وسیله پزشکی  IRc فعال نوار تست قند خون در راستای شفافیت، رقابت سالم و انحصار زدایی و به منظور مدیریت و کنترل میزان ارزبری ثبت سفارشات تجهیزات و ملزومات پزشکی و استفاده حداکثری از توانایی تامین کنندگان مجاز، در مواردی که محصولات تولید داخل از نظر ظرفیت تولید و فناوری روز کفایت نیاز نظام سلامت کشور را ندارد، با هدف تعدیل سیاست تعدادی متناسب با قیمت ارزی پیشنهادی (افزایش یا کاهش سابقه تعدادی و ارزی واردات) در فرآیند رقابتی فرآورده را وارد می کنند.

وی ادامه داد: متقاضی باید نسبت به تکمیل، مهر و امضا و ارسال پیشنهادات خود مطابق اسناد بازمهندسی مستندات خود را ارسال کند.

مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: در صورت دریافت نکردن پیشنهادات مناسب از طرف شرکت های نمایندگی قانونی جهت تعدیل سوابق قیمت های ارزی متناسب با سیاست تعدادی و متعاقب آن نداشتن نتیجه مناسب (تعدیل قیمت متناسب با تعداد و رتبه کیفی مربوطه) از بازمهندسی حاضر جهت تعدیل و کشف قیمت متناسب با تعداد سیاست ارزی واردات نسبت به تامین اقلام مذکور از طریق برگزاری فراخوان عمومی فوریتی توسط تامین کنندگان مجاز (بدون در نظر گرفتن نمایندگی قانونی انحصاری/غیر انحصاری) برای تامین اقلام مذکور اقدام می شود.
 
کد مطلب : ۴۲۱۰۶
جمعه ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
۰
 
مرجع : خبرگزاری ايرنا
 

ارسال
 
گروه های خبری :