يکشنبه ۵ تير ۱۴۰۱ ,26 June 2022
 
 
ریکال ۸ سری ساخت از فرآورده های شرکت نیک اختر آریا
 
سازمان غذا ودارو دستور جمع آوری ۸ سری ساخت از فرآورده های شرکت نیک اختر آریا را صادر کرد.
 
به گزارش فانا، براساس گزارشات اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی مبنی بر غیرقابل قبول بودن نتایج آزمایش هشت فرآورده شرکت نیک اختر آریا، فرآورده های مذکور از شرکت­های پخش و سطح عرضه جمع آوری می شود.

جدول فراورده های ریکال شده این شرکت به شرح ذیل است:
 
 
کد مطلب : ۴۲۲۶۹
دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۴۰
۰
 
مرجع : ایفدانا
 

ارسال
 
گروه های خبری :