پنجشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱ ,8 December 2022
 
 
سرپرست انستیتو پاستور ایران خبر داد:
طراحی و تامین کیت های غربالگری اولیه آبله میمونی توسط انستیتو پاستور ایران
 
سرپرست انستیتو پاستور ایران گفت: با توجه به شیوع بیماری آبله میمونی در کشورهای مختلف و لزوم آمادگی شبکه آزمایشگاهی تشخیص مولکولی کشور جهت تشخیص بهنگام موارد مشکوک احتمالی، انستیتو پاستور ایران کیت غربالگری اولیه اورتوپاکس ویروس را طراحی نموده و آماده توزیع به آزمایشگاههای منتخب شبکه آزمایشگاهی کشور است.
 
به گزارش فانا، دکتر رحیم سروری با بیان این مطلب، اظهار داشت: دانشگاه های علوم پزشکی منتخب در صورت تشخیص موارد مشکوک در آزمایشات غربالگری، نمونه ها را برای بررسی تکمیلی به انستیتو پاستور ایران ارسال می کنند.
 
وی افزود: انستیتو پاستور ایران از زمان شروع پاندمی کرونا نیز مدیریت کارگروه تشخیص آزمایشگاهی کووید۱۹ را به عهده داشت و ضمن تدوین پروتکل های تشخیص و آموزش دانشگاه های علوم پزشکی، مسوولیت تامین و نظارت بر تشخیص و کیت های تشخیصی مورد استفاده در کشور را نیز بر عهده داشت.

 
 
کد مطلب : ۴۲۳۴۶
يکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۱۰
۱
 
مرجع : وبدا
 

ارسال
 
گروه های خبری :