چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ ,28 September 2022
 
 
رییس کل سازمان نظام پرستاری:
جناب آقای رئیس جمهور؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان غلط زیادی کرده است
 
 
به گزارش فانا، نوشته رییس کل سازمان نظام پرستاری خطاب به رییس جمهور به شرح ذیل است؛
 
جناب آقای رئیس جمهور

در روزگاري كه كروناي منحوس همه كشور را تيره و تار كرده بود.  همه مشاغل وادارات وبازار وكسبه ومدارس ؛ دانشگاهها ، حوزه هاي علميه و…تعطيل و همه نيروهاي انساني كشور را دوركار كرده بود ؛  اما اين مدافعين سلامت  يعني پرستاران ؛ پزشكان وپيراپزشكان بودند كه با ترك خودخوسته خانه وكاشانه خود واستقرار دربيمارستانها و مراكز بهداشتي و درماني با تقدیم بالغ بر سیصد شهید (159  شهيد پرستار) که ازجمله بیشترین شهدای مدافع سلامت از استان گیلان می باشد -  وبا تقديم دهها هزار جانباز كرونايي ؛ بعد از دوسال و صد روز جهاد شبانه روزی،  كه اكثر ايام را بدون دارو؛ واكسن و ايمني مناسب بودند؛

اما امنيت كامل را به حيات وسلامت  مردم اين مرز وبوم برگرداندند.  لذا این حق مدافعین سلامت  جهادي وجان بركف ما  نبود که رئیس جمهور محترمشان، از قول یک رئیس دانشگاهی که در دوره کرونا معلوم نبود خودش کجاست؟

و اکنون هم  بدترین شکل ممكن مدیریت  را بر مجموعه خود دارد، اینچنین خدمات و رشادت های مدافعین سلامت را  كم انگاري و تحقیر کند.
جناب رئیس جمهور!

رئیس دانشگاه گیلان باید به شما می گفت: شهید نرجس خانعلی زاده اولین  وجوان ترين شهید پرستار ما ؛  مانند تمام نیروهای طرحی بدون سهمیه  و٨٩ روزه فعلی، هیچ رابطه استخدامی  جذابي با نظام سلامت  دولتي ؛ نداشت لیکن  در دفاع ازسلامت مردم بي محابا جان خود را تقدیم کرد.

اما رييس همان دانشگاه او با پست بالا ودريافتيهاي  غير  قابل مقايسةو… اما حضوري تمام وقت تلفني  بر دانشگاه مذكور داشته وبخاطر همين نوع مديريت وحضور تلفني بوده كه به حضرتعالي هم  تحليل تلفني  خود را  درهمان سطح وميزان حضورش منتقل كرده اند.

اما گله ما اين است كه شما چرا؟!

رئيس دانشگاه گيلان اگر حضوري واقعي  ومؤثري در نظام سلامت استان شان داشته و دارد چرا هنوز خانواده هاي شهداي سلامت استان ؛ سرگردانند؟؟ جرا تمام پرسنل دانشگاه شان نا راضي اند؟

ايشان باید به شما می گفت كه خانواده شهیده باقری وامثال باقري ها هنوز چرا سرگردان  رسيدن به حقوق اوليه شان در مسیر بروکراسی
دانشگاه گیلان اند؟!!

و هنوز هيچ رسيدگي كه نشده اند بماند بلكه حتي حقوق بچه هاي كوچك  بازمانده از شهيده شان  به سرعت قطع شده و هنوز برقرار نشده ماجراي جالبي دارد كه بدنيست علت يابي شود.
 
- شما چرا؟ آقای رئیس جمهور؟

- کسی منکر زحمات نیروهای جهادی نیست. اما تقدیر از نیروهای جهادی كه  نباید به قیمت تحقیر  وكم انگاري ساير جان بر کفان نظام سلامت تمام می شد.

-
- آقای رئیس جمهور

منتظر دلجویی هستیم

تمامي مدافعين سلامت اعم از پرستاران؛ پزشكان و پيرا پزشكان؛ متعهد ترين نيروهاي نظام؛ انقلاب و كشورند. و تحمل با تمام مشكلات و كمبودهاي موجود هنوز كم نگذاشته اند. و منتظر عكس العمل حضرتعالي هستند.

 ميرزابيگى رئيس كل
 
کد مطلب : ۴۲۷۳۱
سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۵۵
۰
 
مرجع : سایت سازمان نظام پرستاری
 

ارسال
 
گروه های خبری :