واکنش بسیار تند لنست به رای دیوان عالی آمریکا

دستانتان به خون زنان آغشته است

4 تير 1401 ساعت 19:31


به گزارش فانا، مجله لنست چندی پیش نوشت: اگر دیوان عالی آمریکا حق قانونی سقط جنین را در این کشور لغو کند، زنان خواهند مرد. قضاتی که چنین تصمیمی را بگیرند، موفق به پایان دادن به سقط جنین نخواهند شد بلکه فقط موفق به پایان دادن به سقط جنین ایمن خواهند شد. دستان این افراد به خون زنان آغشته است.


کد مطلب: 42815

آدرس مطلب: https://phana.ir/fa/doc/news/42815/واکنش-بسیار-تند-لنست-رای-دیوان-عالی-آمریکا

فانا
  https://phana.ir