چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ ,28 September 2022
 
 
برنامه نوین FDA موسوم به ETP چیست؟
 
 
به گزارش فانا، Emerging Technology Program یا همان ETP در سال ۲۰۱۴ پایه‌ریزی شد و حدود ۸ سال است که نمایندگان نخبه صنعت داروسازی در قالب این برنامه مشترک با اعضای تیم فناوری‌های نوظهور موسوم به ETT ملاقات‌های ادواری دارند و درباره موضوعات فنی، کیفی و نظارتی بالقوه مرتبط با توسعه و پیاده‌سازی یک فناوری نوین قبل از ارسال پرونده جامع محصولات حاصل از آن فناوری جهت ارزیابی توسط نهاد نظارت دارویی، به بحث، گفت‌وگو و جمع‌بندی مطالب می‌پردازند.

اعضای ETT مشتمل بر کارشناسان ارشد و زبده دپارتمان‌های کیفی و بازرسی فنی و همچنین ارزیابی انطباق و امور نظارتی این سازمان همچون OPQ و OC و ORA هستند.

برنامه فناوری‌های نوظهور به عنوان یک نقطه ورود برای فناوری‌های جدید است که به طور بالقوه در پرونده نظارتی برای یک محصول دارویی خاص گنجانده می‌شوند.

همانطور که صنعت فناوری‌های جدید را توسعه می‌دهد، آنها می‌توانند به ETP دسترسی پیدا کنند و ورودی و بازخورد مقتضی را در مورد یک فناوری در حال ظهور درخواست کنند.

برای شرکت در این برنامه، اعضای صنعت می‌توانند درخواست و پیشنهاد کتبی خود را همانطور که در راهنمای پیشرفت برنامه‌های فناوری نوظهور برای نوآوری و نوسازی دارویی برای صنعت ذکر شده است، ارسال کنند.

چرخه حیات یک فناوری نوظهور طی برنامه ETP

صنعت فناوری‌های نوظهور را توسعه می‌دهد، ETP فناوری‌های مذکور را ارزیابی می‌کند و بالتبع آن فناوری هدف به سمت فرآیندهای ارزیابی کیفیت حرکت می‌کند. در صورت پذیرش در این برنامه، اعضای تیم فناوری نوظهور (ETT) با صنعت و حامیان مالی برای بحث، شناسایی و حل مسائل فنی و نظارتی مربوط به توسعه و اجرای فناوری جدید کار مشترک و تنگاتنگ خواهند کرد.

این فرآیند شامل جلسات بین حامیان صنعت و اعضای ETT، بازدید از محل توسعه فناوری و مشارکت ETT در ارزیابی کیفیت پرونده‌های جامع ارسالی و بازرسی‌های پیش از تائید یا پیش‌مجوز است.

هنگامی که ETP تجربه قابل توجهی در ارزیابی یک فناوری نوظهور به دست آورد و فناوری در برنامه‌های نظارتی متعدد تائید شود، آنگاه این برنامه قانونی ممکن است تصمیم بگیرد که فناوری هدف را در اصطلاح گراجویت یا همان فارغ‌التحصیل کند و بررسی برنامه‌های کاربردی آینده را به فرآیند استانداردسازی شده ارزیابی کیفیت منتقل کند.

برای تسهیل این انتقال، اعضای ETT دانش و تجربه خود را برای آموزش و ارائه راهنمایی به مرور کنندگان FDA در دفتر بررسی و ثبت درباره این فناوری به کار خواهند گرفت.

با به اصطلاح فارغ‌التحصیل کردن فناوری نوین هدف در قالب سازوکار یادشده، FDA به وضوح نشان می‌دهد که فایل‌های جامع کیفی ارایه شده توسط صنعت مرتبط با این فناوری نوظهور به ورودی‌ها یا راهنمایی های اندکی از سوی اعضای ETT نیاز دارد.

اخیرا، ETP اولین فناوری خود درباره - فشرده‌سازی مستقیم مداوم (CDC) را به اصطلاح فارغ‌التحصیل کرده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد CDC، معیارهایی که چه بخش هایی از فناوری نوین CDC واجد شرایط فارغ التحصیلی هستند و آنچه ETP برای حمایت عملی از این نقاط عطف انجام داده است، به اعلامیه فارغ‌التحصیلی CDC - ETP در لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.fda.gov/about-fda/center-drug-evaluation-and-research-cder/news-etp

مزایای ETP

شرکت در برنامه فناوری‌های نوظهور مزایای زیادی به همراه دارد. شرکت‌کنندگان در این برنامه می‌توانند انتظار داشته باشند:

پیش از ارسال پرونده جامع بالاخص در قالب eCTD، از تعاملات رودررو با اعضای ETT و بررسی دقیق و بدون سوگیری کارشناسان ارشد کارگروه مذکور جهت پاسخ به سوالات فنی و مقرراتی در طول توسعه و پذیرش یک فناوری نوین‌ پیشنهادی برخوردار هستند.

چنین کنش و واکنش‌های اولیه‌ای می‌توانند روی فناوری و کاربرد کلی آن متمرکز شوند و در وهله نخست نیازی به محصول یا مولکول خاص نیست، نظیر فناوری موسوم به CDC که بالقوه می‌تواند در تولید پیوسته (CM) انواع مولکول‌های دارویی به شکل قرص به کار رود.

ورودی‌های نظارتی (رگولاتوری) و علمی در مورد آنچه که باید در بخش‌های شیمی، ساخت و کنترل (Chemistry, Manufacturing & Control) و کیفیت یک پرونده جامع ارسالی مورد توجه قرار گیرند به خوبی و با دقت تمام به بحث و گفتگو‌ی فنی گذاشته خواهند شد.

ارزیابی فناوری‌های نوظهور براساس استانداردها و سیاست‌های کیفی که آخرین پیشرفت‌های علمی را در نظر می‌گیرند صورت خواهد پذیرفت و سلایق شخصی در میان نخواهد بود.

همکاری با دفاتر مربوطه در FDA که مرتبط با کیفیت دارو هستند از جمله دفتر انطباق (OC) و دفتر امور نظارتی (ORA) عندالزوم‌ برای بررسی، ارزیابی و ارائه توصیه‌هایی در مورد تائید یک پرونده جامع ارسالی به خوبی و با سرعت محقق خواهد شد.

معیارهای لازم جهت شرکت در برنامه فناوری‌های نوظهور

فناوری هدف باید پتانسیل بهبود ایمنی، قدرت، کیفیت و خلوص محصول دارویی را داشته باشد.

شامل یک یا چند عنصر مشمول ارزیابی کیفی باشد که نهاد نظارت دارویی پیرامون آنها تجربه مرور پرونده جامع یا تجارب بازرسی محدودی دارد، از جمله یک نوآوری باشد:

به عنوان مثال کاربرد فناوری‌های نوین مرتبط با محصول نظیر پیشنهاد اشکال دارویی جدید یا سیستم‌های بسته‌بندی نوآور یا پیشنهاد فرآیندهای داروسازی با رویکرد نوین به عنوان نمونه طراحی، ارتقا مقیاس و موضوعات مرتبط با مدیریت چرخه عمر محصول مبتنی بر
استراتژی‌های کنترل (CSs).

نحوه درخواست برای شرکت در برنامه فناوری نوظهور به چه صورت خواهد بود؟

نمایندگان صنعت و حامیان مالی علاقه‌مند که واجد شرایط فوق هستند باید یک درخواست کتبی برای شرکت در برنامه ETP به همراه یک پیشنهاد پنج صفحه‌ای که در پیشرفت برنامه‌های کاربردی مرتبط با فناوری‌های نوظهور به منظور ترویج نوآوری و نوسازی صنایع دارویی ذکر شده‌اند را ارسال کنند.

پیشنهاد پنج صفحه‌ای باید مشتمل بر موارد زیر باشد:

- شرح مختصری از فناوری در حال ظهور پیشنهادی

- توضیح مختصری که چرا فناوری نوظهور پیشنهادی اساسا جدید و منحصر به فرد است و باید تحت برنامه ETP لحاظ شود.

- توضیح درباره اینکه چگونه فناوری در حال ظهور پیشنهادی می‌تواند به طور بالقوه ایمنی، هویت، قدرت، کیفیت یا خلوص محصول دارویی را بهبود بخشد؟

- خلاصه‌ای از برنامه توسعه (دولوپمنت) و هرگونه موانع بالقوه‌ای که برای اجرا وجود دارند (به عنوان مثال انواع موانع محتمل از حیث فنی یا نظارتی/رگولاتوری).

- جدول زمان‌بندی جهت ارسال انواع درخواست‌های مرتبط با ثبت و صدور پروانه/مجوز اعم از IND، ANDA، BLA، NDA، یا فایل اصلی دارو (DMF) و نظایر آنها.

درخواست‌ها و پیشنهادات صنعت داروسازی و حامیان مالی حول فناوری‌های نوین معمولا از طریق ایمیل به کارگروه ارزیابی فناوری‌های نوظهور (ETT) در CDER (دفتر تحقیقات و ارزیابی دارو) FDA ارسال می‌شود.

نمونه‌هایی از فناوری‌های نوظهور پذیرفته شده توسط ETT و در قالب ETP:

فناوری‌های نوظهور در خصوص کوچک مولکول‌ها (Small Molecules) به شرح زیر:

- فناوری‌های نوظهور مرتبط با تولید پیوسته (Continuous Manufacturing) مواد موثره دارویی (Drug Substance).

- فناوری‌های نوظهور مرتبط با تولید پیوسته (Continuous Manufacturing) فرآورده های نهایی دارویی (Drug Product).

- استراتژی‌های کنترل (CSs) مبتنی بر مدل برای تولید پیوسته (CM)

 - خشک کردن پاششی (اسپری درائینگ) به صورت پیوسته و در عین حال آسپتیک

- تولید براساس چاپگرهای سه بعدی

- فرمولاسیون‌های خوراکی با اثر فوق‌العاده طولانی

فناوری‌های نوظهور برای مولکول‌های با منشا بیولوژیک

- هسته‌زایی یخ کنترل شده در فرآیندهای لیوفیلیزاسیون

- کنترل فرآیندهای پیشرفته مانند مدل‌سازی پیش‌بینی برای نظارت بر فرآیند و کنترل بیوراکتور به صورت لوپ بسته

- روش‌های مبتنی بر چند مولفه

- نسل جدید توالی‌یابی (سکوئنسینگ)

 - تولید پیوسته با رویکرد فرآیندهای پایین دستی

- Pharmacy on Demand (یک پلتفرم تولید کوچک برای فرآیندهای زیستی پیوسته)

فناوری‌های نوظهور برای محصولات گوناگون دارویی

- سیستم پر کردن آسپتیک و بسته

- ایزولاتورها و بازوان رباتیک برای پر کردن فرآورده‌های دارویی

 - سیستم‌ها و ظروف بسته‌بندی نوین بالاخص  برای محصولات تزریقی

آنچه مسلم است انتشار قریب‌الوقوع راهنماهای جدید کیفیت نظیر ICH Q13 با رویکرد حرکت از تولیدات سنتی بر مبنای بچ به تولیدات پیشرفته به صورت پیوسته، اشارات صریح FDA به Advanced Manufacturing Technologies (فناوری‌های پیشرفته تولید) با رویکرد کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی تولید، ارتقای کیفیت و تضمین کیفیت به صورت پیوسته، چابکی عملیات تولید بالاخص در مواجه با بحران‌هایی چون پاندمی آنفلوانزا و کووید-۱۹ و دیگر بیماری‌های همه‌گیر و توسعه و ارتقا مقیاس فوری انواع واکسن‌ها و درمان‌های مرتبط، بهبود عملیات بهینه زنجیره تامین و بالتبع آن مدیریت بهینه کمبودهای دارویی، مقرون به صرفه کردن توسعه درمان‌های دارویی نوین و موثر برای بیماری‌های نادر، سرعت بخشیدن به توسعه داروهای موسوم به ATMPs (نظیر انواع سلول درمانی و ژن درمانی) ایجاب می‌کند تا در کشور ما نیز در راستای تحقق بیش از پیش  سیاست‌های مرتبط با اقتصاد دانش بنیان بالاخص در حوزه دارو کارگروه‌های مشابه با دعوت از اصحاب صنعت تشکیل و یا تقویت شوند.در پایان این یادداشت و به جهت تاکید بر اهمیت و کاربردی بودن موضوعات مطرح شده‌ به معرفی فرآورده دارویی دارای تائیدیه از FDA با فناوری نوظهور مبتنی بر چاپگرهای سه بعدی با نام تجاری Spritam® می‌پردازیم که براساس مولکول دارویی شناخته شده (با نام ژنریک لوتیراستام) و با هدف بهبود پذیرش بیماران مبتلا به انواع خاصی از صرع بالاخص هنگامی که این بیماران مجبور هستند چند عدد قرص را تا رسیدن به دوز درمانی (ورود به پنجره درمانی) در روز مصرف کنند، توسعه یافته است، این‌ فناوری نوظهور و منحصر به فرد که به اصطلاح از ETP فارغ‌التحصیل و نهایتا تائید شده است، ZipDose® نام دارد که در قالب چاپ سه بعدی موفق به ایجاد چند لایه حاوی API روی یک صفحه و تبدیل آن به قرص سریع ذوب شونده در دهان با قابلیت تامین قدرت دارویی ۱۰۰۰ میلی‌گرم و سهولت در بلع به جای مصرف چندین‌ قرص ۲۰۰ میلی‌گرم در روز یا مصرف قرص‌های حاوی API بیشتر و البته سایز بزرگتر‌ شده است.

منابع:

https://www.pharmaceuticalonline.com/doc/zipdose-technology-0001

https://www.pda.org/pda-letter-portal/home/full-article/fda-initiatives-drive-21st-century-advanced-manufacturing-technologies

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-issues/advanced-manufacturing

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/technical-considerations-additive-manufactured-medical-devices#:~:text=Additive%20manufacturing%20(AM)%20is%20a,built%20as%20a%20single%20piece

https://www.fda.gov/about-fda/center-drug-evaluation-and-research-cder/emerging-technology-program

https://www.fda.gov/news-events/fda-voices/fdas-advanced-manufacturing-initiatives-helping-provide-quality-human-drugs-patients

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/q13-continuous-manufacturing-drug-substances-and-drug-products

https://www.fda.gov/news-events/fda-voices/investing-advanced-manufacturing-support-public-health-preparedness


دکتر ایمان ایرانمنش
محقق و پژوهشگر صنعت دارو
 
کد مطلب : ۴۳۴۶۱
سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۵۷
۰
 
 

ارسال
 
گروه های خبری :