چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱ ,7 December 2022
 
 
ابلاغ ممنوعیت فعالیت بدون مجوز در حوزه طب سنتی
 
دستورالعمل نحوه فعالیت در حوزه طب سنتی و فروش گیاهان دارویی ابلاغ و با اجرای آن، هرگونه فعالیت بدون مجوز معتبر در این زمینه غیرقانونی خواهد بود.
 
به گزارش فانا، در این دستورالعمل حدود وظایف، تعیین صلاحیت و نحوه صدور مجوز فعالیت فعالان حوزه طب سنتی تعیین شده است و اشخاص حقیقی فاقد مدارک رسمی تحصیلی پزشکی که داوطلب ارزشیابی علمی و عملی برای دریافت اجازه نامه فعالیت در این حوزه هستند، مشمول این بخشنامه هستند.

متقاضیان ظرف مدت ۳ ماه از زمان اولین فراخوان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی منطقه سکونت خود، پس از تکمیل فرم تقاضانامه (فرم شماره یک و پیوست)، مدارک و مستندات لازم به اداره طب ایرانی معاونت درمان تحویل دهند تا در فرآیند ارزشیابی قرار گیرند.

پس از بررسی سوابق و انجام آزمون های مربوطه، کمیته کلان منطقه، نظر تخصصی خود را درخصوص تایید و یا رد متقاضیان حداکثر ظرف مدت سه ماه اعلام می کند.

در بررسی کمیته ارزیابی دانشگاهی سوابق آموزشی دارای ۱۵ امتیاز، سوابق پژوهشی دارای ۲۵ امتیاز، طرح پژوهشی (۵ امتیاز) تالیف یا ترجمه کتاب دارای ۵ امتیاز، اختراع دارای ۵ امتیاز و سوابق درمانی دارای ۶۰ است که افراد براساس نمره دهی تایید و تعیین می شوند.

افراد مورد تایید در این آزمون، اجازه نامه فعالیت موقت در سلامتکده های طب سنتی ایرانی و یا سایر مراکز درمانی زیر نظر پزشک دارای مدرک دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی و در محدوده کلان منطقه مربوطه را دریافت می کنند.

مدت زمان اعتبار مجوزهای صادره ۲ سال است که در صورت رعایت موازین مندرج در آئین نامه قابل تمدید است؛ فرایند تایید و تمدید اجازه نامه ها با مراجعه به معاونت درمان دانشگاه ها انجام می شود.

خبرگان بدون مدرک در حوزه طب ایرانی می بایست ابتدا فرم های مربوطه را طبق دستورالعمل تکمیل و به همراه مدارک لازم جهت ارزیابی مدارک و تجارب به معاونت درمان دانشگاه مراجعه نمایند.
 
کد مطلب : ۴۳۵۳۹
دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۵۰
۰
 
مرجع : خبرگزاری ايرنا
 

ارسال
 
گروه های خبری :