چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ ,30 November 2022
 
 
پرداخت بیمه سلامت در خصوص سهم داروی تجویزی سطح اول پزشکان خانواده روستایی
 
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، گفت: سهم داروی تجویزی سطح اول پزشکان خانواده روستایی از اول آذر ماه توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می‌شود.
 
به گزارش فانا، دکتر مهدی رضایی در خصوص انتقال سهم دارو از محل اعتبار یک درصد مالیات بر ارزش افزوده از وزارت بهداشت به سازمان بیمه سلامت ایران، گفت: از اول آذرماه سهم سازمان در کلیه صندوق‌های تحت پوشش این سازمان به داروخانه‌های ملکی و غیر ملکی طرف قرارداد شبکه‏ یا مرکز بهداشت شهرستان ارائه دهنده داروهای سطح اول بابت اسناد الکترونیک و بیمه الکترونیک قابل پرداخت است.

وی افزود: سهم سازمان از داروهای سطح اول در داروخانه‌های ملکی مراکز خدمات جامع سلامت مجری طرح، به شبکه یا مرکز بهداشت شهرستان پرداخت می‌شود، لذا ضروری است ادارات کل استانی موضوع را به نحو مقتضی به اطلاع دانشگاه‌ها یا دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات _ بهداشتی درمانی برسانند.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، تصریح کرد: سهم سازمان از داروهای سطح اول در داروخانه‌های غیر ملکی همکار طرح، به داروخانه و بر اساس قرار داد همکاری آنان با ادارات کل استانی پرداخت می‌شود. بنابراین ادارات کل استانی باید با داروخانه‌های غیر طرف قرار داد، تأمین کننده در سطح مراکز خدمات جامع سلامت مجری طرح با رعایت ضوابط مربوطه قرارداد همکاری کارانه منعقد کنند.

وی با بیان اینکه پرداخت سهم ارز و سهم سازمان به داروخانه‌های غیر طرف قرارداد با سازمان ممکن نیست، اظهار کرد: اولویت انعقاد قرار داد همکاری کارانه در توافق نامه مورد ذکر، داروخانه‌های بخش خصوصی است. البته کلیه داروخانه‌های طرف قرار داد سازمان می‌توانند بدون محدودیت جغرافیایی نسبت به نسخه‌پیچی با رعایت مفاد این بخشنامه اقدام کنند.

وی تاکید کرد: همچنین از اول آذرماه پزشکان خانواده شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت مجری طرح مجاز به تجویز کلیه داروهای در تعهد سازمان هستند.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، گفت: از سوی دیگر پزشکان خانواده شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت مجری طرح ملزم به تجویز الکترونیک نسخ دارویی سطح اول در بستر سامانه‌های سطح اول وزارت بهداشت و یا سامانه نسخه الکترونیک سازمان (ERX) هستند.

بنابر اعلام پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت، وی در خاتمه افزود: در صورت نبود زیرساخت لازم برای نسخه نویسی الکترونیک، با تصمیم مشترک اداره کل بیمه سلامت استان و معاونت بهداشتی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مراکز خدمات جامع سلامت مجری طرح مجاز به نسخه نویسی کاغذی هستند.
 
کد مطلب : ۴۴۸۴۴
چهارشنبه ۲ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۱۲
۰
 
مرجع : خبرگزاری ايسنا
 

ارسال
 
گروه های خبری :