چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ ,30 November 2022
 
 
 شفافیت در کنترل کیفی داروهای وارداتی
جمع اوری دو‌ درصد از سوسپانسیون کوآموکسی کلاو ابوت به دلیل کمبود ماده مؤثر
 
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو با بیان این که داروهای وارداتی هم مانند داروهای داخلی به لحاظ اندازه گیری ماده مؤثره توسط سازمان غذا و دارو بررسی و کنترل کیفی می شوند، گفت: در بررسی های صورت گرفته ۲ درصد از سوسپانسیون های کوآموکسی کلاو ابوت به علت ناکافی بودن جزئی میزان ماده موثره نسبت به دامنه مجاز مورد تایید سازمان غذا و دارو قرار نگرفت و به همین دلیل جمع آوری شد
 
به گزارش فانا، دکتر محمد پیکان پور افزود : سازمان غذا و دارو در حفظ اصول کیفی محصولات هیچ مسامحه ای نخواهد داشت.

وی ادامه داد : از شش آنتی بیوتیک وارداتی، تنها یک آنتی بیوتیک و از بین ۵ بچ از این آنتی بیوتیک یک بچ و به لحاظ تعدادی ۲ درصد از داروی مذکور جمع آوری شد که علت آن کمتر بودن جزئی میزان ماده موثره از دامنه مجاز بود.

مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: ریکال بخشی از انواع داروها در سراسر دنیا امری  مرسوم  در جهت حفظ سلامت بیماران است که سازمان غذا و دارو در این حوزه ‌ مسامحه نداشته و بر حفظ اصول کیفی محصولات تاکید دارد.

 
 
کد مطلب : ۴۴۸۴۶
چهارشنبه ۲ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۵۵
۰
 
مرجع : ایفدانا
 

ارسال
 
گروه های خبری :