پایگاه خبری تحلیلی دارو و سلامت 8 خرداد 1401 ساعت 14:10 https://phana.ir/fa/doc/news/42346/طراحی-تامین-کیت-های-غربالگری-اولیه-آبله-میمونی-توسط-انستیتو-پاستور-ایران -------------------------------------------------- سرپرست انستیتو پاستور ایران خبر داد: عنوان : طراحی و تامین کیت های غربالگری اولیه آبله میمونی توسط انستیتو پاستور ایران -------------------------------------------------- سرپرست انستیتو پاستور ایران گفت: با توجه به شیوع بیماری آبله میمونی در کشورهای مختلف و لزوم آمادگی شبکه آزمایشگاهی تشخیص مولکولی کشور جهت تشخیص بهنگام موارد مشکوک احتمالی، انستیتو پاستور ایران کیت غربالگری اولیه اورتوپاکس ویروس را طراحی نموده و آماده توزیع به آزمایشگاههای منتخب شبکه آزمایشگاهی کشور است. متن : به گزارش فانا، دکتر رحیم سروری با بیان این مطلب، اظهار داشت: دانشگاه های علوم پزشکی منتخب در صورت تشخیص موارد مشکوک در آزمایشات غربالگری، نمونه ها را برای بررسی تکمیلی به انستیتو پاستور ایران ارسال می کنند.   وی افزود: انستیتو پاستور ایران از زمان شروع پاندمی کرونا نیز مدیریت کارگروه تشخیص آزمایشگاهی کووید۱۹ را به عهده داشت و ضمن تدوین پروتکل های تشخیص و آموزش دانشگاه های علوم پزشکی، مسوولیت تامین و نظارت بر تشخیص و کیت های تشخیصی مورد استفاده در کشور را نیز بر عهده داشت.